hinh thuc thanh toan

Hình thức thanh toán: Chuyển khoảng/Tiền mặt